Το ktimatologio-fokidas.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο Βοιωτίας Φωκίδας logo

Tι πρέπει να κάνουν οι πολίτες κατά την Προανάρτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δεν απαιτείται να μεταβείτε στα γραφεία κτηματογράφησης, αλλά όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Από την ημερομηνία έναρξης της προανάρτησης και για 45 ημέρες, δηλαδή από  8 Μαρτίου 2022 έως 21 Απριλίου 2022, θα μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet, να έχετε πρόσβαση  στα στοιχεία των εγγραπτέων δικαιωμάτων που σας αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων, όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην βάση της προανάρτησης, ώστε να επαληθεύσετε την ορθότητά τους.

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα με τα στοιχεία της Προανάρτησης επιλέγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktimatologio.gr/el/e-services/proanartisi. Στη συνέχεια επιλέγεται τον κατάλληλο συνδυασμό Νόμος/ΟΤΑ ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων που σας αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων και να δείτε   το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής σας για να επαληθεύσετε την ορθότητα των στοιχείων. Παρακαλείσθε να ελέγξετε με   προσοχή όλα τα στοιχεία του κτηματολογικού αποσπάσματος, είτε αφορούν στο πρόσωπο του δικαιούχου, είτε στο ακίνητο, είτε στο είδος και το ποσοστό του δικαιώματός σας, είτε στα στοιχεία των τίτλων, κλπ.

 

  • Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.
  • Εφόσον δεν συμφωνείτε με κάποια από τα στοιχεία αυτά και διαπιστώσετε σφάλματα ή παραλείψεις, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ατελώς αίτηση επανεξέτασης στοιχείωνμέσα στην ανωτέρω προθεσμία, με αποστολή email στην ηλεκτρονική δ/νση  ktimatologio@voiotias-fokidas.gr    χωρίς να απαιτείται να επισκεφτείτε το γραφείο κτηματογράφησης

ΠΡΟΣΟΧΗ:  πρέπει να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και   να αποστείλετε στο email , το τυποποιημένο έντυπο αίτησης επανεξέτασης στοιχείων.Το έντυπο της  «αίτησης επανεξέτασης στοιχείων» μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στην διεύθυνση https://www.ktimatologio.gr/el/page/ktimatografisi/entypa.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης με email, μπορείτε να την καταθέσετε  στα  γραφεία κτηματογράφησης  μόνο κατόπιν ραντεβού στo τηλέφωνo 216 8007066. Εφόσον τα έγγραφα που πιστοποιούν την αιτούμενη διόρθωση έχουν προσκομιστεί κατά την υποβολή δήλωσης, δεν απαιτείται  συνημμένο στην αίτηση έγγραφο. Αν όμως η αίτηση επανεξέτασης στοιχείων αφορά π.χ. αλλαγή αστυνομικής  ταυτότητας, θα πρέπει μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων να συνυποβληθεί και το αντίγραφο της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Οπότε ο δικαιούχος μπορεί να σαρώσει την ταυτότητά του και μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στοιχείων να  αποστείλει τα αρχεία με email στην ηλεκτρονική δ/νση ktimatologio@voiotias-fokidas.gr    χωρίς να μεταβεί στο γραφείο κτηματογράφησης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματά σας δεν εντοπίστηκαν, ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.  Στηνπερίπτωση αυτή θα πρέπει να αποστείλετε το ερώτημα σας   με email στην ηλεκτρονική δ/νση ktimatologio@voiotias-fokidas.gr     ή να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού, στο τηλέφωνο 216 8007066, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας ώστε τα δικαιώματα σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.

2. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι στην κτηματολογική βάση της προανάρτησης, έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία δικαιωμάτων που σας αφορούν, για τα οποία δεν έχετε υποβάλει δήλωση, αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν.  Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος, οφείλετε να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος, είτε στα γραφεία κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». 

3. Ελέγξτε αν ισχύουν σήμερα τα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτουμε. Με τη συμμετοχή σας στη διαδικασία «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» εξασφαλίζετε την άμεση επικοινωνία του Κτηματολογίου μαζί σας για κάθε θέμα που αφορά την ιδιοκτησία σας.

Επιλέγοντας την ηλεκτρονική υπηρεσία «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου , μπορείτε να συμπληρώσετε ή να αλλάξετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τα τηλέφωνα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Προσοχή, δεν είναι δυνατή η αλλαγή ονόματος, πατρώνυμου κλπ.

 

Copyright © 2024 Κτηματολόγιο Βοιωτίας Φωκίδας | Webhosting and developing by Aspx.gr